For å søke om tildeling av plass, kontakt oss på enten epost eller telefon:

Erik Malmin Stangeland      Telefon: 98681995
Heidi Gaaren                      Telefon: 41249303