For å søke om tildeling av plass, kontakt oss på enten epost eller telefon:

Heidi Gaaren

Telefon: 41249303

heidi.gaaren@lyse.net