For å søke om leie, vennligst kontakt oss via e-post eller telefon:

Terje Øvstebø
Telefon: 47262185

terje.ovstebo@lyse.net