Ifølge vedtekter skal hytta på Båly drifte seg selv. Driftskostnader pr. år er anslått til omtrent 50000. Dette inkluderer strøm, forsikring, kommunale avgifter, felleskostnader til sameie, tv-lisens, service og lagring av båt pluss diverse fornying av utstyr.