Etter vedtekter i NNN avd. 18 skal medlemmene av overenskomsten «Baker og konditor» ha fortrinnsrett til bruk av feriehjemmet i perioden  1. mars til og med siste uke av august. Ved ledige uker eller helger i denne perioden, eller ellers i året, kan alle andre medlemmer leie hytta. «Baker og konditor» må søke om leie før 1. mars for å benytte seg av fortrinnsretten, alle kan søke i ledige perioder etter dette.

Ifølge vedtekter skal hytta på Båly drifte seg selv. Driftskostnader pr. år er anslått til omtrent 50000. Dette inkluderer strøm, forsikring, kommunale avgifter, felleskostnader til sameie, tv-lisens, service og lagring av båt pluss diverse fornying av utstyr.